Search Videos

Real Time Agent Assist – Analyse Interface, Screen Recording, og Transskription
Denne video viser en samtaletransskription og demonstrerer, hvordan ...
Realtime Agent Assist – medarbejderview
Realtime Agent Assist er en digital assistent, der hjælper ...
Reducere genkald
I dette videoklip kan du se, hvordan Forca arbejder med at reducere ...
Service recovery
I dette videoklip kan du se, hvordan Forca bruger Speech Analytics til ...