Coaching

Målinger og evalueringer forbedrer jo ikke i sig selv medarbejdernes præstationer og færdigheder. Det er stadig en ledelsesopgave at sikre, at alle de indsigter, I får gennem jeres Workforce Optimization-investeringer, bliver omsat til handling.

Med Performance Management eller Quality Management kan I også få adgang til et coaching-workflow, der gør det muligt at strømline og effektivisere den individuelle coaching eller supervision af medarbejderne.

Fordele 

  • Grundlaget for jeres coaching-sessioner bliver mere objektivt, transparent og operationelt
  • Medarbejderen får et langt mere klart billede af sin præstationer og hvordan han eller hun skal forbedre sig
  • Teamlederen bruger mindre tid på at planlægge, forberede og efterbehandle coaching-sessioner
  • HR-afdelingen får lettere ved at etablere incitamentsprogrammer på baggrund af objektive mål og opfyldelse
  • Ledelsen får et godt indblik i, hvor effektivt deres ledere udfører deres coaching-opgaver

 

Business cases:

 

Reducer forberedelsestiden

Grundlaget for en god coaching-session findes i systemet, fx i form af eksempler og data. Derfor vil I opleve at bruge langt mindre tid på at indsamle data og eksempler forud for en coaching-session.

Fokuser på dem med størst behov

Teamlederens tid er typisk en knap ressource. Brug indsigterne fra jeres WFO-systemer til at identificere og prioritere, hvem der har mest brug for coaching, supervision eller træning.

Er jeres coaching effektiv nok?

I investerer arbejdstid for både leder og medarbejder, når I coacher, og derfor skulle I derfor gerne have sikkerhed for et  godt resultat. Med et coaching-workflow indlejret i jeres WFO-platform, kan I holde øje med, om der sker forbedring efter en coaching-session

About us

We help service-oriented companies and organisations throughout the Nordic countries to optimise and develop their customer experience. At the same time, we help Nordic finance houses and energy companies with telephony and information systems.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Sales and delivery terms

Follow us:

Contact us