Styrk compliance

Et moderne kundecenter har en stor og kompleks opgave i at håndtere alle de forskellige regulativer, love og egne kvalitetskrav. Vi kan styrke jer i kampen for at leve op til alle mange compliance-krav.

Sådan kan vi hjælpe jer, ved at: 

  • optage jeres telefonsamtaler, som dokumentation
  • optage medarbejdernes pc-skærme, som dokumentation
  • gøre det let at søge og finde specifikt samtaleindhold
  • kontrollere, om I stiller de rette sikkerhedsspørgsmål til kunderne
  • automatisere identifikationsprocessen med Voice Biometrics (stemmegenkendelse)
  • overholde MiFID II-regulativerne
  • overholde GDPR/persondataloven, når I optager telefonsamtaler
  • kontrollere, om I overholder jeres egne relger og retningslinjer for god skik og rådgivning i telefonen