Performance Management

At lede og drive medarbejdere på tværs af en organisation for at opnå højere kundetilfredshed, sælge mere, eller hvad der nu ønskes fra ledelsens side, er ikke nogen nem øvelse. Performance Management-programmer kan hjælpe organisationer med kontinuerlig, data-drevet synliggørelse af, hvordan det går med at indfri målene. Hvilke personer og afdelinger er ‘i grøn’ og hvem er ‘i rød’?

Fordele 

  • Data fra mange systemer kan præsenteres i et overblik
  • Scorecards (KPI) kan skræddersyes og synliggøres for alle
  • Den enkelte medarbejder kan følge sin udvikling løbende fra time til time.
  • Trend-analyse – er I en positiv eller negativ udvikling?
  • Ledelse og medarbejdere kan dykke ned i årsagerne bag tallene, direkte fra Performance Management-programmet
  • Understøtter ledelsen med værktøj til at levere coaching og E-learning på baggrund af performance
  • Forbedre individuel og team performance
  • Mulighed for tilknytning af applikationerne ’Gamification’, E-learning og Coaching for øget involvering og motivation
  • Mulighed for integration med Quality Management, Speech Analytics, Kundetilfredshedsmålinger m.m.

Business cases

Understøtte ledelsens mål (KPI)

Alle virksomheder eller organisationer har målsætninger og et ønske om udvikle sig. Brug Performance Management til at understøtte dine KPI’er, så alle i organisationen kan følge deres egne og andres præstationer.

Mere salg og højere kundetilfredshed

Salgstal og kundetilfredshed bliver sjældent målt i samme system. Brug Performance Management til at samle jeres data i ét skærmbillede og præsenter resultaterne på en involverende måde.

Understøt forandring af organisation og kultur

Det kan være svært at rykke ved organisationskulturen, uanset om målet er at opnå mere kundefokuseret, en mere salgsorienteret kultur eller noget tredje. For at lykkes er der behov for at på en let og overskuelig måde at kunne dele indsigter om fremdrift, både for den enkelte, for afdelingen og for organisationen. Det er Performance Management et rigtig godt værktøj til.

Undgå tidskrævende rapportering

Det er ikke effektivt nok for et moderne kundecenter, når ledere og analytikere må bruge lang tid på at indsamle og bearbejde og præsentere data, og på at rapportere på fremdrift i formål til jeres målsætninger. Performance Management sparer jer for en masse det besvær, som I kan bruge mere fornuftigt på sammen med medarbejderne på at løfte deres præstationer med baggrund i data, som I får ’gratis’ foræret.

Om os
Vi hjælper servicefokusererede virksomheder og organisationer i hele Norden med at optimere og udvikle kundeoplevelsen. Samtidig hjælper vi nordiske finanshuse og energiselskaber med telefoni- og informationssystemer.

Axcess Nordic A/S
Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup
info@axcessnordic.com
+45 70 26 41 41
CVR: 34082863
Salgs- og leveringsbetingelser
Betingelser for udsendelse af kontaktformularer

Følg os:

Udfyld formularen nedenfor.

Så ringer vi dig op til en uforpligtende snak.

Footer