Performance Management

Att leda stora grupper av medarbetare att prestera kontinuerligt och leverera god kundservice kan vara en utmaning som kräver inte bara bra ledarskap utan även verktyg som guidar, peppar och informerar hur väl medarbetare presterar. Performance Management applikationer tar hänsyn till alla olika mål och nyckeltal som ska uppnås och samlar detta i ett format som tydligt visar vem som är i rött, gult eller grönt.

Fördelar

  • Data från flera olika system kan importeras & presenteras i samma applikation.
  • Nyckeltalsbaserade ‘Scorecards’ kan justeras helt enligt organisationens önskemål och synliggöras för de som behöver se prestationsdata.
  • Medarbetaren kan enkelt och tydligt följa hur de presterar under dagen & timme för timme.
  • Trendanalys – hur utvecklar sig dagen? Positivt eller negativt? Hur kan organisationen agera?
  • Ledare och medarbetare kan enkelt ’borra’ in i datan för att hitta grundorsaken direkt från Performance management panelen.
  • Stödjer ledningen med att erbjuda verktyg som coaching & E-learning moduler för att lätt följa upp resultat.
  • Förbättrade resultat både för individen och gruppen.
  • Möjlighet att lägga till extramoduler: ’Gamification’, E-learning & Coaching för att uppmuntra & motivera medarbetarna löpande för att uppnå målen.
  • Flera möjligheter att intergrera med Quality Management, Speech Analytics, Customer satisfaction measurements, m.m.

Business cases

Stödjer ledningens strategiska nyckeltal och mål
Alla organisationer har mål samt en önskan att utvecklas i takt med sin branch. Genom att använda Performance Management möjliggör att följa utvecklingen enligt plan.
Ökad försäljning och bättre kundnöjdhet!
Säljsiffror och kundnöjdhet är sällan mätt i samma system. Performance Management används för att sammanställa data i en och samma vy och skärm på så vis enkelt presentera alla relaterade resultat tillsammans.
Stöd företagskultur och organisationsförändringar
Det kan vara svårt att uppdatera en företagskultur oavsett om man vill uppnå en mer kundfokuserad och mer säljfokuserad miljö. För att möjliggöra detta behövs inblick av hur saker och ting ser ut i nuläget för att sedan mäta framsteg på ett lättåtkomligt sätt både för individen, avdelningen och företaget i sin helhet. Här kommer Performance Management till sin rätt då det lätt visualiserar resultat, framsteg och det som behöver förbättras.
Minimera tidskrävande rapporteringsprocesser
Även de mest uppdaterade organisationer har svaga punkter när det gäller att sammanställa data från flera olika delar av företaget. Det tar tid, många gånger onödig och dyr tid, att samla, analysera och presentera. När det väl presenteras är mycket av datan gammal och svårt att agera på. Performance Manager hanterar denna utmaning genom flera olika importer från de system du vill sammanställa data från tex säljsiffror, samtalsmängder, medelhanteringstider, kvalitetsdata osv. Detta sparar inte bara tid men tar bort den mänskliga faktorn för eventuella fel samt att tiden kan istället spenderas på att agera och göra skillnad på resultaten i realtid.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss