BLOGS

Läs inspirerande inlägg om Speech Analytics och våra andra lösningar

Ta lärdom av era mest frustrerade kunder med hjälp av Speech Analytics

Av Christian Gabriel | Speech Analytics |

Vikten av att fånga upp den sämre kunddialogen har aldrig varit större. Trots flera mål i försök att mäta så är det fortfarande lång ifrån att få den sanna bilden. Läs mer här om hur Speech analytics hittar samtalen där vrede och frustration uttrycks och hur man använder detta för att utveckla organisationen från insidan och ut.

Kämpar ni också med manuell loggning av samtal? Nu kan Speech analytics hjälpa till att hantera detta för er

Av Christian Gabriel | Speech Analytics |

Som alla verksamheter inom service ber ni säkert era medarbetare logga och kategorisera kundsamtal som besvaras. Det är en stor uppgift som är vidöppet för mänskligt felande och därmed får man ett resultat därefter. Läs med om hur Speech Analytics kan vara ett utmärkt sätt att assistera i samtalsregistreringen.

Speech analytics för den danska kundtjänsten – en guide för nybörjare

Av Christian Gabriel | Speech Analytics |

När jag tillsammans med min kollega Johanna åker runt och besöker olika kundtjänstföretag i Norden märks tydligt en ökad nyfikenhet omkring Speech analytics. Få här en introduktion till Speech analytics samt lite tips och råd vad du skall överväga om du vill introducera Speech analytics in din organisation.

Hur väljer man ut bra samtal att lyssna på? Med Speech analytics går du från ”fiskespö till fiskenät”

Av Christian Gabriel | Speech Analytics |

Att lyssna på samtal vet vi alla att det är en riktigt bra ide men en tidskrävande sådan. Ofta känns det som om man lägger mycket tid men med ett knapert resultat jämfört med ansträngningen. Speech Analytics hjälper till att välja ut samtalen med högt värde, samtalen som har ”kött på benen” och något jag kan lyssna på för att göra skillnad.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss