SoMe kundservice

Att dagens kunder använder sig av alla olika typer av kanaler för att få svar på frågor är inget nytt. Men det är fortfarande en utmaning för företagen att kunna hantera dessa ärenden lika effektiv som man gör tex inkommande telefonsamtal. Social media service kan en medarbetare besvara en kunds fråga som kommer in via tex ett Facebook meddelande som skickas via företagets egen FB profil och från samma skärm kunna se och svara på detta på samma sätt som ett vanligt email.

Lösningen kräver vår Engagement Management solution.

Business cases

Överblick av alla SoMe kanaler
Samlar, analyserar och rapporterar inblick från Twitter, Facebook, bloggar och on-line forum.
Låt SoMe bli en naturlig del av er kundservice!
Hjälper er att får en god överblick av er SoMe kundaktivitet samt hantera de parallellt med era andra kundkontakter för att skapa ett helhetsperspektiv för kundens upplevelse oavsett vilken kanal som används.
Effektiv hantering av kundens ärende i SoMe flödet.
Hjälper er att effektivt fördela SoMe ärenden till medarbetare med rätt kompetens, SoMe prioriterar ärenden på samma sätt som andra kanaler in till kundtjänsten och eskalerar & svarar på frågor och kritik via sociala medier.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss