Desktop & Process Analytics (DPA)

Att arbeta med ‘kundresan’ är något vi är vana vid, men inte lika vanligt att fokusera på den ‘anställdas resa’ något som är minst lika viktigt då det är grund till kundens resa genom hanteringen av ärenden. För att få inblick i just detta krävs Deskktop & process Analytics, ett system som visar precis vilka applikationer som används när kunden ringer.

DPA är ett effektivt verktyg som markerar och analyserar medarbetarens användning av organisationens system och detta används sedan för att förbättra och ta bort onödiga & komplicerade steg om möjligt.

Fördelar

  • Compliance-kraven kan lätt övervakas och bekräftas genom användandet av DPA.
  • Få information om vilka handlingssätt är mest effektiva i användandet av applikationer
  • ’Tagga’ relevant information från skärmaktivitet och koppla ihop det med en inspelning tex kundnummer & personnummer.
  • Automatiskt stoppa inspelning när personlig betalningsinformation hanteras.
  • Aktivera pop-up meddelande och aviseringar med skärm-relevant information för att assistera ’system-resan’
  • Identifiera arbetsrelaterade applikationer och icke arbetsrelaterade applikationer så som Facebook, Youtube osv.
  • Övervaka produktiv tid på skärm tex hur många timmar visar aktivitet?

Business cases

Uppnå PCI Compliance krav och undvik böter
DPA säkerställer att er Compliance inspelning inte spelar in kundkänslig data såsom betalningsinformation, kortnummer och personnummer som ges & uppdateras över telefon. Då myndigheter lägger kraven om hur kundinformation ska hanteras (GDPR) har DPA en stor hjälpande funktion i att inte bryta dessa regler.
Öka effektiviteten och produktiviteten!
Vilka system används när man talar med en kund? Analysen av detta leder till en djupare förståelse om hur vida effektiv själva navigeringen är. Finns där steg som kräver att medarbetaren måste duplicera information? Finns där steg som kan förenklas, tas bort och därmed skapa en mer följsam navigering som dels kortar samtalslängd, ökar produktiviteten och även skapar en bättre kunduppupplevelse.
Stödjer ledningens nyckeltal och mål
Att utnyttja DPA’s funktioner för att enkelt mäta och övervaka produktiviteten går i linje med många organisationers strategiska mål och nyckeltal.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss