Identifiera kunden genom deras röstavtryck

Samtalslängd påverkas oerhört av långa identifieringsprocesser som kundnummer, personnummer & säkerhetsfrågor innan du ens kan hjälpa kunden. Och även när de gått igenom hela processen finns där fortfarande en risk att personen inte är den som de utger sig att vara. Med röstigenkännings teknologi låter man systemet identifiera kunden genom deras röstavtryck, likvärdigt som ett fingeravtryck eller ögonskanner, ett unikt sätt att bekräfta vem jag pratar med och hoppa över hela identifieringsprocessen som i genomsnitt lägger på 30sec-1min per samtal. Så detta är en Win-Win för kunden; då vet kunden att ingen har tillgång till deras uppgifter, för medarbetaren; slipper gå igenom upprepande frågor som ändå är öppen för en risk, samt företaget; som försäkrar och minimerar bedrägeri.

Business cases

Kortare samtal
När kunden identifieras genom rösten reduceras samtalslängden. Detta betyder att i längden antal arbetstimmar minskar i hantering av kunden.
Kundnöjdhet
Om det dröjer i början av ett samtal för kunden att få beskriva sitt ärende påverkar detta kundens tålamod och därmed kundnöjdhet. Så om detta moment kan reduceras & effektiviseras blir kundupplevelsen bättre från start, detta gör i sin tur att möjligheten för god dialog med kunden som ger större möjligheter för mer-sälj. Man skapar bättre förutsättningar för en nöjdare kund helt enkelt.
Ökad säkerhet
Det finns alltid en risk kopplat med manuella säkerhets processer; tex när kunden måste besvara en rad säkerhetsfrågor för att säkerställa vem som har ringt. Med röstigenkänning som hanterar detta avgörande steg tryggar företaget både kund och sig själv för eventuellt bedrägeri.
Spara tid på att säkra kvaliteten
Många företag spenderar oproportionerlig mängd tid på att säkerställa kvaliteten samt dokumentera att detta följer enligt lagstiftning & regler för att kunna ge personlig information till kunder när dom ringer. Med röstigenkänningsteknologi minimerar man alla manuella processer och steg och säkerställer korrekt identifiering av kund varje gång.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss