ATEA

Axcess Nordic och ATEA arbetat tillsammans sedan 2014, när ATEA förvärvade Axcess, som i sin tur ägde Axcess Nordic. På så sätt har vi möjglihgeten att arbeta när Danmarks största IT-leverantör.

Axcess Nordic delar kontor med ATEA idag (ATEAa huvudkontor i Ballerup) och vi arbetar tillsammans med flera av ATEAs kunder i Norden.

ATEA är Europas näst största IT-företag med fler än 7 000 anställda. Företaget fokuserar på infrastruktur inom IT, kundtjänst, säkerhet, samarbeten och många fler delar inom ett företags IT-organisation. ATEA levererar och finns närvarande i alla Nordens länder.

Jansson

Jansson är en av Danmarks största IT och EL (elektronik) leverantör i Danmark med en total arbetsstyrka med fler än 220 anställda. Jansson består av tre affärsområden (EL, Alarm & kommunikation).

Axcess Nordics partnerskap med Jansson är fördjupat i Janssons affärsområde Kommunikation som erbjuder telefoni- och kundtjänst-lösningar från ett flertal olika marknadsledande leverantörer, som t ex Microsoft, Skype och Avaya.

Vi erbjuder, i samarbete med Jansson, vår marknadsledande Workforce Optimisation (WFO) lösning som är kompatibel med Avayas produkter och Skype for Business samt Compliance Recording, med flera.

ComIzed

ComIzed är en relativt sett ny aktör på den danska marknaden, bildat 2016. Företaget har redan etablerat sig som en leverantör av Avayas produkter.

ComIzed specialiserar sig inom så kallad Unified Communications, där de integrerar och sammanställer kundens interna såväl som externa kommunikationsverktyg. Detta möjliggör internkommunikation på en ny nivå för att förbättra och effektivisera arbetssätten. ComIzed hjälper även till med kundtjänst-lösningar.

Vi erbjuder, i samarbete med ComIzed, vår marknadsledande Workforce optimisation (WFO) lösningar i en konstellation som är nödvändig när man använder sig just av Avayalösningar i   kundtjänsten.

Racom

Racom är vår norska samarbetspartner med huvudkontor i Skien. Företaget specialiserar sig inom Compliance recording, säkerhet samt Trading miljöer.

Tillika som med Saven fyller Racom samma funktion och säkerställer en väl fungerande support till våra norska kunder.

Racom & Axcess Nordic arbetar tillsammans på flera affärsområden såsom IPC och WFO lösningar.

Tele-Com Bergen

Tele-Com är ett norskt företag med huvudkontor I Bergen.

Företaget specialiserar sig inom Workforce optimisation (WFO) och erbjuder lösningar för kundtjänst och Trading miljöer.

Axcess Nordic & Tele-Com samarbetar på flera affärsområden speciellt inom telefoni för ’Trading floors’ (IPC) samt NICE (WFO lösningar) till norska kunder.

Tele-Com säkerställer att Axcess Nordic kan leverera enligt support avtal och svarstider lokalt.

Endor

Endor är vår Isländska samarbetspartner med huvudkontor I Reykavik. Företaget specialiserar sig inom IT infrastrukturlösningar. Endor levererar IT tjänster och ansvarar för hela leveransen.

Samarbetet med Endor betyder att Axcess Nordic kan erbjuda företag på Island våra lösningar och tjänster. Endor levererar sedan dessa vidare till den Isländska marknaden. Axcess Nordic arbetar för att hjälpa kunder som använder sig av Thomas Reuters informationslösningar såsom support som delas mellan Axcess Nordic & Endor.

Refinitiv

Refinitiv är världens största och mest erkända nyhetsbyrå, även för finansiell marknadsinformation. Att de sedan har en verksamhet med 45.000 medarbetare på lönelistan säger lite om storleken på denna organisation.

Axcess Nordic & Refinitiv har samarbetat sedan 2013 och tillsammans levererat finansiella nyheter till nordiska tradingavdelningar. Axcess Nordic står för support & service på Refinitiv vägnar till banker och energibolag i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island.

Axcess Nordic hanterar service & support uppdragen snabbt och effektivt för våra gemensamma kunder både ’remote’ och on-site när det är nödvändigt.

.

DXC Technology

DXC Technology är en global IT serviceleverantör, resultatet av sammanslagningen av CSC och Enterprise Services Business enheten av Hewlatt Packard Enterprise. Idag har DXC Technology över 138.000 anställda världen över, och numera representerat även i de nordiska länderna.

I vårt samarbete med DXC Technology erbjuder vi marknadsledande Workforce optimization lösningar (WFO).

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss