Speech Analytics

– Analysera era samtal automatiskt

Era samtal är den källa som besitter mest fakta om hur ni levererar gentemot kund, i linje med era mål samt möter era kunders förväntningar. Med Speech Analytics får ni tillgång till all denna information som annars är både svåråtkomlig och tidskrävande och endast ett stickprov.

Föredelar 

  • Automatisera delar av kvalitetsprocessen
  • Upptäck områden att förbättra överallt!
  • Konternuerlig övervakning för en jämn företagsutveckling
  • Fastställ omfattningen av problem
  • Upptäck och agera till trender när det faktiskt sker
  • ’Googla’ fram samtal baserat på vad som sägs
  • Testa nya produkter, tjänster och priser och utvärdera aktivt & omedelbart
  • Övervakning av era konkurrenter, och hur ofta de nämns i era samtal

Business cases

I denne video berätter Minna Olesen, customer insight manager, om erfarenhetarna med Verint Speech Analytics i Danmarks näst störstas försäkringsbolag Topdanmark.

Automatisera kvalitets processen
Att kontrollera kvaliteten är en tidskrävande uppgift för alla företag, att medlyssna, dokumentera, kontrollera & återkoppling. Detta hamnar många gånger längst ner på listan och därmed bortprioriteras. Speech Analytics underlättar detta arbete avsevärt genom automatisering.
Undvik för långa samtal
Långa samtal är ibland ett måste men det kostar! Att fokusera på att reducera samtalslängd genom att kartlägga varför de är långa, därmed genomföra ändringar som effektiviserar och kortar där man kan samt mäta effekten.
Reducera churn
Att söka fram de samtal där kunden är upprörd och missnöjd ger en direkt inblick om varför. Att få fram denna information genom att använda typiska fraser som kunden använder just när dom är missnöjda (och det är kan vara olika beroende på vart i landet man befinner sig) gör det möjligt att enkelt strukturera och kartlägga orsaker till missnöje samt agera och implementera nya förbättringsprocesser och sedan mäta resultatet.

 

Mer självbetjäning
Att enkelt finna samtal där medarbetaren inte uppmanar kunden att använda självbetjäningen vid nästa tillfälle. Att kvantifiera de samtal som inte är i linje med företagets initiativ till att kunden först och främst bör använda självbetjäningen och hantera de medarbetare som inte levererar enligt företagets policy för att stötta detta.

Kartlägg orsaker till att kunden inte lyckas i sina försök att använda företagets självbetjäning fullt ut. Implementera förbättringar och utvärdera insatsen.

 

Undvik missnöjda kunder
Man bryter ett förtroende och förväntningar när man inte kan leverera enligt företagets vilja att skapa nöjda kunder. Att kunna svara på kundens frågor utan att kunden måste ringa flera gånger.

Att kartlägga hur många av dessa typen av samtal som kommer in gör det möjligt att förändra och mäta effekten.

 

Undvik negativ korrespondans som genererar inkommande samtal
Samtal där kunden har följdfrågor på något dom har mailat om kan undvikas om kommunikationen varit mer effektiv från början, att uppföljningen är tydlig och specifik och att kartlägga samtal som helst ska undvikas kan man enklare optimera och mäta effekten.

 

Öka er försäljning
Att använda sig av Speech Analytics för att identifiera de samtal där säljinitiativ borde tagits men inte gjorts, kan man lätt gruppera den kreativa säljaren från den person som inte tar initiativ till att sälja produkter och företagstjänster. Att kartlägga de beteende man vill ha i företaget och att använda detta för att utbilda, coacha och träna dom som behöver det.

 

Mät hur effektiva era kampanjer är
Att mäta hur effektiva insatsterna är i kampanjer är svårt och otydligt. Speech Analytics gör det möjligt att utvärdera insatser, förbättra och kvantifera samt analysera vad som motiverar kunden.

 

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss