Engagement Management

Det är vanligt att organisationer använder sig av otaligt antal system & databaser för att ha koll på alla olika delar av företagets utförande, detta är en utmaning för medarbetarna för att komma åt all information som hör vardagen till, då detta öppnar upp för både förvirring av att hitta rätt snabbt, samt höga förväntningar att göra rätt.

I praktiken betyder detta medarbetaren inte bara behöver vara en specialist i att hantera kundsamtal utan även en expert på att leta fram information och navigera i alla databaser och system. En upplärningsprocess som kan ta väldigt lång tid och stor del av den processen blir spenderat på just databas-navigering

Med en integrerad Engagement Management lösning sammanställs tillgången till kunddatabaser, service processer och kommunikationskanaler i en enda skärm och vy för medarbetaren.  Detta betyder att medarbetaren har en väldigt användarvänlig arbetsmiljö oavsett om man är ny på jobbet eller har många års erfarenhet.

Business cases

Gör rätt vid första försöket
En betydande anledning att investera i ett kommuniktationscenter är att reducera den mänskliga faktorn för misstag, att simplifiera och ta bort onödigt komplicerade steg för medarbetaren. Vilket vidare påverkar att medarbetaren har bättre förutsättningar att lösa kundens ärende på bästa och mest effektiva sätt. Att arbeta aktivt för att undvika att kunden ska behöva ringa tillbaka om samma ärende sparar både tid, pengar och ökar kundnöjdheten.
Att korta ner samtalslängden
Ett kommunikationscenter som Engagement Management fokuserar på den anställdas behov om att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga vis gentemot kunden. Detta har en direkt inverkan på samtalslängd då den helt naturligt kortas ner när medarbetaren har en mjukare och logisk navigering i systemen. När den övergripande telefontiden effektiviseras påverkas samtalslängden och fler kunder får sina samtal besvarade inom organisations servicemål.
Mer attraktivt för nya medarbetare att stanna
Majoriteten av anställda vill göra ett bra arbete, att vara så effektiv som det går. Med Engagement Management plattform stöttar detta genom att medarbetaren får full fokus på vad det är som är viktigast- mötet med kunden! Så genom att få nya medarbetare ’telefonklara’ snabbt är bra för alla; med rätt verktyg så att systemfel inte kommer i vägen för att leverera bra kundservice.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss