Co-browsing

Det är ingen hemlighet att många kunder blir tvingade att ringa kundtjänst för att dom inte lyckats använda självbetjäningen via företagets hemsida av olika andledningar. Med Co-browsing öppnar det upp att kunna följa kundens försök att hantera egna ärenden via självbetjäningen, detta ger möjligheten att förstå problematiken med möjligheten att se kundens skärm och navigation och det kunden får uppleva och kan därmed förbättra processen.

Denna lösning är en add-on till Engagement Management

Fördelar

  • Kunden och medarbetare kan skanna av hemsidan samtidigt.
  • Möjliggör att guida och assistera kunden under tiden kunden navigerar i självbetjäningen.
  • Dialog kan startas både genom telefon och chat.
  • Medarbetare kan alla assistera kunden i att fylla i komplexa online formulär & transaktioner.
  • Medarbetaren kan kommunicera med kunden under tiden man guidar och assisterar.

Business cases

Lös kundens problem genom er självbetjäning
Med Co-browsing kommer medarbetaren och kunden se samma sak på hemsidan, vart musen pekar på skärmen samt vad kunden klickar och skriver in. På detta sätt blir det enkelt att hjälpa kunden fylla i on-line formulär & blanketter.
Mer självbetjäning
Genom att hjälpa och guida en kund blir chansen större att kunden kommer att kunna klara det själv vid nästa tillfälle. En Co-browsing lösning skapar ett säkerhetsnät för att kunna fånga upp kunder som vill använda självbetjäning men önskar/behöver extra assistans samt aktivt arbetar för att kunderna ska välja självbetjäning för alla de ärenden som inte kräver mänsklig input.
Öka kundnöjdheten och öka chansen att bli vidarerekommenderad
Kunder önskar snabb och korrekt hjälp. Detta gäller även om dom upplever ett problem i användandet av självbetjäningen och tvingas ringa för att få hjälp att lösa det. Co-browsing underlättar att medaretare snabbt kan förstå kundens problem och hjälpa till att lösa det. Sparar även på kundens tid och slipper att ringa tillbaka om samma sak skulle uppstå.
Gör rätt från början
När både kund och medarbetare tittar på samma skärm är det mycket goda chanser att problemen löses i självbetjäningen. Många företag har strategiska mål att hjälpa kunden hela vägen, 100% vid första försöket, att göra allt för att undvika att kunden måste ringa tillbaka. Co-browsing är lösningen som främjar First Contact Resolution (FCR)
Kortare samtal och chattar
Co-browsing underlättar för kunden att snabbare förklara problemet som uppstår när hen enkelt kan visa vart man har fastnat, detta kortar dialogen och påverkar AHT positivt.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss