Att mäta kundnöjdhet

Att samla feedback från kunder på olika sätt är vi vana vid som konsumenter, allt från e-mails, kundundersökningar via post, trycka på ’glada/sura’ knappar i butiker och snabba frågor via automatiserad eftersamtals-interviewer.

Informationen många gånger samlas på hög och företag upplever att det kan vara svårt att rapportera på ett värdefullt sätt, samt använda feedback i sitt egentliga syfte och därmed riskerar att förlora data då det samlats på många olika vis och format.

Detta blir då ett mycket kritiskt moment då vi konsumenter börjar bli mindre och mindre angelägna att ta del av denna process.

Lösningen blir att på ett smidigt sätt samla upp och distribuera all information från olika källor i ett och samma system, för att lätt komma åt och att arbeta med svaren oavsett på vilken tidpunkt det har samlats in.

Fördelar:

 • Ett effektivt verktyg att hantera samt analysera alla företagets kundundersökningar
 • Kontinuerlig mätning av olika kommunikationskällor
 • Ad hoc undersökningar
 • Kundpaneler
 • Kontinuerlig övervakning av utvecklingen av kundupplevelse & förväntningar
 • Säkerställa en jämn frågeställning från alla källor
 • Alla undersökningsmetoder från en och samma applikation
 • Stöd av IVR, email, text, web, SoMe, från ett och samma system.
 • En intuitiv och användarvänlig lösning
 • Kan kombineras med och ge ytterligare värde for andra ’Workforce Optimization’ lösningar såsom Quality Management, Speech Analytics, Performance Management & inspelning.
 • Inbyggda standardrapporter för att ge en snabb överblick av alla källor samlade data.

Business cases

Spara tid på att analysera
Företag samlar ofta feedback från olika källor och med olika verktyg. Detta kan göra sammanställningen av data både svår och väldigt tidskrävande.

Att istället ha all feedbackinformation i ett och samma verktyg möjliggör en renare och förenklad analys och därmed spara värdefull tid.

Aktivera all feedbackinformation på ett nytt sätt
Det är inte ovanligt att företag samlar feedback och kundundersökningar på flera olika platser och hamnar ofta i dokument som inte ses över på det sätt det borde.

Fördelen med att sammanställa all data i ett och samma system ger möjligheten att återanvända, kalibrera och analysera svaren från alla olika kundundersökningar. Vilket förser dels ett större urval som i sin tur ger en bättre grund samt vetskapen att all data kommer till användning.

Reducera churn
Att fort kunna identifiera en missnöjd kund som uttryckt sig negativt i en kundundersökning betyder att chansen är stor att kunna fånga upp kunden innan skadan blir större tex genom att kunden uttrycker sitt missnöje via sina sociala medier med x antal följare.

Att ha ett sk Churn-team som hanterar denna typen av uppdrag får genast ett helhetsintryck av vad som verkligen ligger bakom svaren i undersökningarna. Är det medarbetaren eller processen, långa väntetider eller att vara tvingad att ringa upp igen? Att skapa en långsiktig plan som innehåller en kartläggning av kundnöjdhet/missnöjdhet är ett effektivt sätt att utveckla och mäta resultaten.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Följ oss:

Kontakta oss

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss