Gamification

Att tävla gör inte bara vardagen lite mer fartfylld och kul, det lyfter även energi, motivation och viljan att bli bättre & prestera mer. När man använder Gamification som hjälpmedel och plattform blir tävlandet extra roligt och inspirerande då det blir möjligt att följa resultat, förbättringar och säljsiffror både för den enskilde medarbetaren så som grupp, avdelning och som organisation. Därmed kunna fira små förbättringar & resultat kontinuerligt med hjälp av ett roligt gränssnitt!

Man ska dock inte missta sig, Gamification är mer än bara en kul grej, det är ett bevisat effektivt verktyg för att hjälpa organisationer uppnå sina mål samt förbättra för de anställda långsiktigt.

Fördelar

  • Gör det lättare att engagera de anställda med tävling, lek och kul för allt de dom ändå måste uppnå.
  • Man kan tävla om det mesta, inte bara att sälja. Även att lära! Tex, hur många e-learning sessioner man kan fullfölja?
  • Ger tillgång till ett roligt ‘Gaming universum’ som hjälper medarbetarna att uppleva en positiv tävlingsresa på arbetet.
  • Tävlingarna är uppbyggda som klassiska dataspel tex racing, bygga virituella städer och/eller sports evenemang.

Business cases

Gör det lättare att lyfta prestationer.
Det är ingen nyhet att lite vänlig tävlingsanda kan ge goda resultat. Oberoende vart du arbetar kan detta fungera, men speciellt i en kundtjänst då stora samtalsvolymer och kundkontakter gör det extra kul att kunna få bra resultat (jämfört med andra arbetsplatser där man sitter med färre i antal uppgifter som tar längre tid). Gamification förenklar och höjer den tävlingsvänliga miljö som finns i en kundtjänst och något som verkligen ger resultat i många kundtjänstföretag.
Involvera alla i att uppnå strategiska mål!
Gamification kan användas som en tydlig påminnelse att alla faktiskt drar sitt strå till stacken för företagets strategiska mål. Att lätt kunna se för en medarbetare vilken konkret inverkan de har för företagets framgång, att översätta prestationer och mål till något enkelt, mätbart och roligt!
Stärk arbetsmoral och arbetsglädje!
Inte så konstigt egentligen, Gamification är ett sätt att omvandla ’Performance Managemen’t aktiviteter till en kul engagerande erfarenhet för individen och gruppen. Det finns många exempel som bevisar att enkla tävlingar och spel påverkar arbetsglädjen. Genom att visualisera resultat känner sig medarbetare att deras insats dels blir uppskattad & sedd men också steget längre än ’en klapp på axeln’.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss