Knowledge Management

Att få det rätt första gången är för de flesta företag en grund och vision. Problematiken är dock vanlig att medarbetare inte har tillgång till all ny uppdaterad information när företaget tex. ändrar priser och processer. Även formatet företagsinformation är tillgängligt på kan många gånger vara både krångligt, för stora mängder och svårt att få fram snabbt när man har en kund som väntar i luren.

Detta löser man med hjälp av ‘Knowledge Management’ ett slag företagsbibliotek med sökfunktion och kan därmed ‘googla’ sig fram till rätt information snabbt och enkelt.

Fördelar

  • Dela information och kunskap tvärs igenom organisationens roller.
  • Reducerar tid spenderat på att söka och leta efter information & svar.
  • Effektivt sätt att sprida senaste företagsinformationen.
  • Påverkar kundnöjdhet positivt!
  • Ökar medarbetarnas produktivitet och skapar bättre arbetsmiljö.
  • Säkerställer konsekvent uppdatared information i hela organisationen.
  • Utbildar och uppdaterar medarbetarna löpande som in sin tur reducerar behovet av formella utbildningar & möten.
  • Workflow för att kontrollera att’ Knowledge management’ innehåll, hantering och delning av information är enlig företagets regler.

Business cases

Avsevärt reducera samtalslängd
Långa samtal kostar pengar och orsakas många gånger att agenten måste sätta kunden på vänt och behöva fråga efter information, leta i pärmar och egna anteckningar eller fråga sin gruppchef.  En sofistikerad Knowledge management portal löser denna problematik vilket resulterar i att kunden får de svar de behöver snabbare utan att vänta, reducerar samtalslängden samt en gladare kund.
Bättre kundnöjdhet
Kundens förväntning när man ringer en kundtjänst är att få ett snabbt  oh korrekt svar på sina frågor. När en kund däremot väntat i en telefonkö och sedan kommer fram till en medarbetare som inte kan svara på deras frågor utan måste vänta igen, ibland flera gånger i samma samtal då upplevs hanteringen av samtalet negativt. Utan att det är medarbetarens fel kan det vara att processen inte är tillräckligt användarvänlig för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete så bra som de hade önskat. Knowledge Management ger medarbetaren ett viktigt verktyg för att ge en bättre kundupplevelse helt enkelt.
Få igång nya medarbetare fortare
Nya medarbetare kan ha upp till 4 månaders (ibland mer) utbildning innan dom är redo att ta samtal på egen hand. Detta beror ofta på dels antalet olika samtalstyper som ska hanteras och med det all information tillhörande olika processer. Att ha ett Knowledge Management system på plats redo för nya medarbetare blir de självgående fortare. Att själv kunna söka upp svar utan att hela tiden behöva fråga kollegor eller chef om hjälp är bra för alla – kunden- medarbetaren- ledare och ledning!

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Cookie och integritetspolicy

Följ oss:

Kontakta oss