Realtids data

Grunden till en affärsöverenskommelse är data; grunden till en bra affärsöverenskommelse är data i realtid.

En bra inspelningslösning förser er med data med möjlighet att gå djupare vid behov. På så sätt får ni möjlighet att hitta relevant information för att få en insikt i kundens framtida behov.

Det finns många leverantörer och att välja är inte lätt.

På Axcess Nordic, står vi redo att hjälpa er välja!

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energiindustrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Följ oss:

Kontakta oss