Compliance Inspelning

Fler och fler branscher möter nya krav på dokumentation avseende råd de lämnar till sina kunder. Samtidigt som kraven ökar på att man ska spara dokumentation som ska kunna tas fram vid eventuella tvister, ökar även kraven på hur man får hantera information om kunder.

När det kommer till konsultation över telefon så är inspelning det enklaste sättet att dokumentera vad som sagts och då är det viktigt att ert inspelningssystem följer de senaste kraven för hur man hanterar data. Vårt system hanterar alla dessa aspekter.

Fördelar 

  • Automatiserad kvalitetskontroll
  • Förbättringspotential inom flera områden
  • Löpande uppföljning
  • Identifierar inspelningsproblem
  • R&D
  • Upptäcka och reagera på trender
  • Sök inom samtalen efter specifika ämnen
  • Testa nya produkter, tjänster, priser mm
  • Konkurrensövervakning

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energiindustrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Följ oss:

Kontakta oss