Compliance Inspelning

I och med det nya EU-direktivet MiFID II beslutades också ett krav på dokumentation av all sorts finansiell rådgivning som kan leda till en affär. Kort sagt: All sorts kommunikation som kan tänkas leda till en affär måste dokumenteras samt lagras i fem år. Samtidigt skärps reglerna om hur man hanterar uppgifter om kunder. Uppgifter ska lagras med krav på säkerhet och integritet men också kunna raderas vid önskemål.

För att hålla sig complient med MiFID II ska själva inspelningslösningen inte gå att manipulera och uppfylla krav på säkerhet. Våra inspelningssystem möter de nya kraven.

Fördelar

  • Möjligt att kryptera i enlighet med PCI compliance krav
  • Möjliggör redundans med 99.99% uptime
  • Möjligt att implementera i er hårdvara eller i molnlösning
  • En administrativ punkt med global lösning
  • Designad för dagens multi-kanals kundcenter och installerad för att hantera samtal, skärm, chatfönster mm, med inspelning
  • Möjligt att spela in traditionell PBX, softphones och handlargolvtelefoni i ett och samma inspelningssystem
  • Stöder Microsoft Skype for Business
  • Stöder företags önskan om att förstå varför kunderna ringer
  • Stöder företags vilja att kunna säkerställa att de anställda ger den bästa konsultationen och support

Business cases

Följ de senaste direktiven

MIFID och MIFID 2 innebär krav vid inspelning av all sorts finansiell rådgivning innefattande all kommunikation mellan rådgivare och kund. Många företag måste börja följa dessa nya direktiv för att inte riskera att förlora sina licenser eller att riskera böter från myndigheter till exempel.

Stöd möjligheten att tillhandahålla den optimala kundsupporten.

För de företag som har en hög ambition med sitt kundbemötande är inspelning och analys av samtal, och annan kundkontakt, en viktig nyckel för att kunna förstå hur den anställde hanterar kunder och för att få kunskap om vad kunder egentligen vill.

Bättre riskhantering

Om ett företag spelar in sin kommunikation med sina kunder blir det möjligt att gå tillbaka och granska vad som sagts mellan den anställda och kunden. På så vis kan man använda fakta vi en eventuell tvist.

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Följ oss:

Kontakta oss