Förbered er för MiFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) skärper kraven och syftar till att skapa större transparens och stärkt skydd på finansmarknaderna. Samtal som innehåller rådgivning som kan leda till en affär ska också spelas in. Det är inte längre tillräckligt att endast spela in samtalet där affären görs, även samtalen som görs innan ska spelas in.

Banker, investment företag och övriga måste anpassa sina system och sin organisation och förbereda sig för att spela in många fler samtal än vad som görs idag. Även inspelning av fler kanaler för kommunikation måste inkluderas. Lagringen måste kunna integreras sömlöst med inspelningen samt uppfylla krav på säkerhet och integritetsskydd. Inspelningar ska sparas i fem år och i speciella fall upp till sju år. Detta är helt nytt.

Axcess Nordic’s olika lösningar kan hjälpa er följa de nya MiFID II-utmaningar.

Så här kan vi hjälpa er

  • Inspelning av samtal
  • Lagra samtalen säkert
  • ’Tag’ information i samtalen som gör det möjligt att i efterhand söka specifika uppgifter
  • Möjligt att söka i innehållet för att säkerhetsställa att bästa kundkontakt uppnåtts, utan att behöva lyssna på hela samtal

Läs mer:

Det har diskuterats vilka kommunikationskanaler som omfattas av MiFID II-direktiven. ESMA, som är en oberoende myndighet inom EU som har till uppgift att bidra till stabilitet inom EU’s finansiella marknad genom att garantera investerares säkerhet svarar så här: Alla olika kanaler som innehåller kommunikation omfattas av MiFID II, inklusive samtal, videokonferenser, e-mail, sms, chat, IM samt mobilsamtal.

Läs mer om ESMA’s svar här:

ESMA

Besök Danish Financial Supervisory Authority för en fullständig översikt av innehållet i MiFID II

The Danish Financial Supervisory Authority

 

Om oss

Vi hjälper servicefokuserade företag & organisationer i hela Norden att optimera & utveckla sin kundupplevelse. Samtidigt har vi även ett stort fokus för finans och energi industrin med telefoni & informationssystem.

Axcess Nordic A/S

Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup

info@axcessnordic.com

+45 70 26 41 41

CVR: 34082863

Försäljnings- och leveransvillkor

Följ oss:

Kontakta oss